Vergoeding zorgverzekering

Vergoedt de zorgverzekering mijn Sta-op-stoel?

Helaas vergoedt de zorgverzekering sinds 2009 de Sta-op-stoel niet meer 100%. Hij zit niet meer in het basispakket. Dat betekent niet, dat u de stoel helemaal zelf moet betalen. In veel gevallen betaalt de verzekeraar een gedeelte mee.

Er is echter nog een verschil, als u de stoel alleen nodig heeft vanwege een sta-op probleem, dan wordt hij niet verzekerd. Heeft u naast een sta-op probleem ook nog zitproblemen, zoals decubitus of beperkte rompbalans, dan heeft u wel recht op een vergoeding. De stoel valt dan onder de regeling hulpmiddelen. De Sta-op-stoel heet voortaan dan ook een 'aangepaste stoel'.

De regels en de aanvraagprocedure

Voorbeelden van aandoeningen die recht geven op een vergoeding zijn: 

  • balansproblemen,
  • ernstige scoliose,
  • spasticiteit
  • of van een bewegingsbeperking in heup of knie.

Bij artrose en reuma is het nog niet duidelijk of er een vergoeding voor gaat komen.

Voordat er een Sta-op-stoel aangevraagd kan worden bij de zorgverzekering, is er eerst een medische verklaring van de huisarts nodig. Als die er is, kan er aanvraag worden gedaan. Samen met de medische verklaring wordt het aanvraagformulier opgestuurd. Vervolgens wordt er, na toestemming van de zorgverzekeraar, een stoel in bruikleen genomen. Bij een dealer wordt de stoel op de persoon in kwestie aangepast. Meestal betreft het een een stoel uit een depot, maar mocht er geen stoel op voorraad zijn, dan wordt er een nieuwe stoel gemaakt en op het betreffende adres afgeleverd.

Soms is een Sta-op-stoel vereist, maar is er geen dekkende verzekering. In deze gevallen kan iemand in aanmerking komen voor een vergoeding d.m.v. de WMO of Bijzondere bijstand. Om zeker te zijn van de regels in dit geval, is het verstandig om uw gemeente te raadplegen.

De juiste Sta-op-stoel

Een goede stoel is op maat gemaakt voor de persoon die hem gebruikt. Ook moet hij voldoen aan de Europese normen. Deze stoelen zijn brandveilig, beschermen tegen afknelgevaar en hebben een lage emissie (waardoor o.a. pacemakers niet op hol kunnen slaan).

Conclusie

In Nederland zijn ongeveer 120.000 mensen die een door de zorgverzekering vergoedde Sta-op-stoel gebruiken. Het is belangrijk dat een persoon met gegronde klachten, een op maat gemaakte Sta-op-stoel krijgt. Hierdoor kunnen mensen langer zelfstandig wonen. Raadpleeg uw verzekeraar, om precies te weten waar u recht op heeft